การติดตั้งตัวจำลอง Android Emulator สำหรับทดสอบ App

การติดตั้งตัวจำลอง Android Emulator สำหรับทดสอบ App

การติดตั้ง Android Studio สำหรับการพัฒนา Android App

การติดตั้ง Android Studio สำหรับการพัฒนา Android App

การตั้งพาท Android Studio SDK เพื่อใช้กับ Cordova

เนื่องจาก Android Studio เวอร์ชั่น Official (1.x ขึ้นไป) มีการเปลี่ยนพาทที่อยู่ของ Android SDK
ดังนั้นสำหรับผู้ที่ใช้ Android Studio เวอร์ชั่น Official กับ Cordova ให้ตั้งพาท Android SDK สำหรับใช้กับ Cordova ดังนี้

หนังสือ พัฒนา Cross-Platform Mobile App หน้า 34 (พาทสำหรับ Android Studio เวอร์ชั่น 0.xx) จากเดิม

Windows
c:\Program Files\Android\android-studio\sdk\tools และ
c:\Program Files\Android\android-studio\sdk\platform-tools 

Read more...

แก้ปัญหา Cordova ไม่สามารถเพิ่ม Platform Android

1) เปิดเข้า SDK Mananer คลิก Tools > Android > SDK Manager

 

Read more...

การเปิด USB debugging ตั้งแต่ android 4.2.x ขึ้นไป

การเปิด USB debugging on android 4.2.

สำหรับผู้พัฒนา App Android ที่ต้องการทดสอบรัน App บน Device จริง จะต้องทำการเปิด USB debugging
แต่ว่า ในตอนแรก เมนู “Developer Options” จะถูกซ่อนอยู่ ทำให้เราตั้งค่า USB debugging ไม่ได้

Read more...