แก้ปัญหา Cordova ไม่สามารถเพิ่ม Platform Android

1) เปิดเข้า SDK Mananer คลิก Tools > Android > SDK Manager

 

 

2) คลิกเลือก Version 4.4 (SDK และ System Image) ดังรูป แล้วคลิก Install จากนั้นรอจนเครื่อง Download/Install เสร็จ

 

3) กลับไปที่ Cordova ทำการ add platform Android อีกครั้ง