การเปิด USB debugging ตั้งแต่ android 4.2.x ขึ้นไป

การเปิด USB debugging on android 4.2.

สำหรับผู้พัฒนา App Android ที่ต้องการทดสอบรัน App บน Device จริง จะต้องทำการเปิด USB debugging
แต่ว่า ในตอนแรก เมนู “Developer Options” จะถูกซ่อนอยู่ ทำให้เราตั้งค่า USB debugging ไม่ได้

ดังนั้นต้องทำการเปิดดังนี้

 

1. เข้าเมนู Settings -> About Phone.

2. เลื่อนไปที่ด้านล่างๆ จนถึง “Build Number” 

3. แตะที่ “Build Number” ซ้ำๆหลายๆครั้ง (ประมาณ 4-8ครั้ง). จะมีข้อความขึ้นว่า developer..

4. ขณะนี้เครื่องจะถือว่าเราเป็น Developer แล้ว แตะกลับไปที่หน้า Settings

5. จะเห็นรายการเมนู Developer

6. แตะเมนู Developer แล้วติ้ก USB debugging