สร้างเทมเพลท Joomla 1.6/1.7/2.x

สร้างเทมเพลทสำหรับ Joomla 1.6x/1.7/2.x

ข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมประกอบหนังสือ "สร้างเทมเพลทโมดูลและคอมโพเนนท์สำหรับ Mambo และ Joomla" เพื่อสร้างเทมเพลทสำหรับ Joomla 1.6x

 

ไฟล์ xml

รูปแบบและหลักการจะคล้ายๆกัน แต่มีที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE install PUBLIC "-//Joomla! 1.6//DTD template 1.0//EN" "http://www.joomla.org/xml/dtd/1.6/template-install.dtd">
<extension version="1.6" type="template" client="site">
 <name>mytemplate</name>
 <creationDate>10/10/09</creationDate>
 <author>Ron Severdia</author>
 <authorEmail> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. </authorEmail>
 <authorUrl>http://www.kontentdesign.com</authorUrl>
 <copyright>Copyright (C) 2005 - 2011 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.</copyright>
 <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license>
 <version>1.6.0</version>
 <description>รายละเอียด description</description>
 <files>
  <folder>css</folder>
  <folder>images</folder>
  <filename>index.php</filename>
 </files>

<positions>                                     ระบุตำแหน่งต่างๆ
  <position>position-0</position>
  <position>position-1</position>
  <position>position-2</position>
  <position>position-6</position>
  <position>position-7</position>
 </positions>

</extension>

 


 

ไฟล์ PHP

เปลี่ยนบรรทัดป้องกันการ access จากเดิม defined('_VALIDMOS') เป็น defined('_JEXEC') or die;

ส่วนข้อมูลหัว mosShowHead เปลี่ยนเป็น  <jdoc:include type="head" />

ส่วนแสดงเนื้อหาหลัก จากเดิม mainbody เปลี่ยนเป็น <jdoc:include type="component" />

ตำแหน่งโมดูลต่างๆ จากเดิม mosloadmodules เปลี่ยนเป็น <jdoc:include type="modules" name="ชื่อตำแหน่ง" />

ตัวอย่างเช่น

<?php
/**
 * @package  Joomla.Site
 * @copyright Copyright (C) 2005 - 2011 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license  GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

defined('_JEXEC') or die;

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<head>
  <jdoc:include type="head" />
</head>
<body>
<jdoc:include type="modules" name="position-1" />

<jdoc:include type="modules" name="position-2" />

<jdoc:include type="modules" name="position-7" />

<jdoc:include type="component" />

<jdoc:include type="modules" name="position-6" />

</body>
</html>