แจกหนังสือฟรี!

พัฒนา Cross-Platform Moble App สำหรับ iOS Android

  • Print

    

หนังสือแจกฟรี ค่าจัดส่ง 43 บาท ติดต่อสอบถาม/แจ้งขอรับได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พัฒนา Mobile App โดยเขียนโค้ดชุดเดียว แอ็ปสามารถใช้ได้กับหลายระบบ iOS, Android (ใช้ Cordova v3.6 สามารถใช้ศึกษาเป็นพื้นฐานประยุกต์ใช้กับ version ใหม่ๆ ได้)

รายละเอียด ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องมือ การใช้ ตัวจำลองทดสอบ/Simulator จำลอง การลงทะเบียนและทดสอบ App กับอุปกรณ์จริง การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน อินพุท เอ้าพุท การใช้งานกล้อง การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดียเล่น VDO การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แชร์สังคมเครือข่าย Facebook Twitter การใช้เซนเซอร์เข็มทิศ เซนเซอร์จับความเอียงความเคลื่อนไหว (Accelerometer) การใช้ระบบแผนที่  ไปจนถึงการสมัครและส่งขึ้น Apple Store/Google Play โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ราคาปก 339 บาท หนา 544 หน้า  

ตัวอย่าง Workshop และเนื้อหาในเล่ม

 

 

 

01 การติดตั้งและเตรียมระบบ
02 สร้าง App เบื้องต้น
03 เรียนรู้ CSS-JavaScript
04 จัดการ Event และการใช้ Plugin
05 การใช้งาน jQuery Mobile
06 Page Navigation
07 User Interface
08 ใช้งานระบบแผนที่ Google Map
09 เชื่อมต่อ Internet
10 การใช้เซนเซอร์เข็มทิศ และ Accelerometer ทำกระดานกลิ้งลูกบอลเล่นๆ
ฯลฯ

ตัวอย่าง Workshop และเนื้อหาในเล่ม

 

 

 

ระบบแผนที่

 

ประยุกต์ใช้ Accelerometer เขียนเกมส์เล็กๆ กระดานกลิ้งบอลลงหลุม

 

ใช้เซนเซอร์ Compass สร้างเข็มทิศ