สุดรอยทรายใต้เงาจันทร์ - ติยาภัทร

สุดรอยทรายใต้เงาจันทร์ 220 / 110 

 

ของติยาภัทร ทั้งชุด 2 เล่ม 449 / 200 
-สุดรอยทรายใต้เงาจันทร์ 220 / 110 
-ลำนำรัก สุดรอยทราย 229 / 114 (ภาคต่อสุดรอยทรายใต้เงาจันทร์)  คลิกที่นี่