สร้างเวบเพจด้วย PHP ฉบับประยุกต์เล่ม 1  

 ราคาปก 185 บาท
หนา 256 หน้า
ISBN 974-88537-7-2
หลักการใช้ Telnet ส่งเมล์และตรวจเช็คว่ามีเบอร์อีเมล์อยู่จริงหรือไม่ ซึ่งเมื่อเข้าใจแล้วสามารถนำไปใช้กับ PHP ได้เป็นอย่างดี
การใช้ PHP และ Socket ตรวจเช็คว่าเบอร์อีเมล์มีอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งใช้ Script PHP ล้วนๆ ไม่ต้องใช้ไลบรารี
การแนบไฟล์ Attachment ส่งไปกับอีเมล์ด้วย script PHP ล้วนๆ ไม่ต้องใช้ไลบรารี (แนบไฟล์ได้ทุกชนิด)
การติดตั้งและเซทอัพเครื่องให้เป็น Mail Server (Windows) เพื่อทำให้เครื่องในองค์กร (LAN) สามารถส่งเมล์ถึงกันได้
การเซทให้เครื่องเซิฟเวอร์จำลองเดี่ยวๆ ที่รัน PHP, ASP (OmniHTTPd, PWS .....) สำหรับทดลองส่งเมล์เข้าเครื่องตัวเอง โดยไม่ต้อง Online เหมาะสำหรับการพัฒนาสคริปที่เกี่ยวกับการส่งเมล์ และทดสอบการใช้ PHP ร่วมกับ socket
การจับเวบเพจ HTML ส่งไปในเมล์ เมื่อผู้รับเปิดดู จะเห็นหน้าเวบเพจนั้นๆ ในเมล์ทันที เหมาะสำหรับส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ หรือ catalogue สินค้า ซึ่งทำให้น่าดูมากกว่าข้อความล้วนๆ
การส่งเพลงหรือภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว Flash สวยๆ ไปกับเมล์
การสร้างฟอร์มส่งเมล์สามารถ Add Attachment, Remove Attachment คล้ายกับเวบเมล์ฟรีทั่วไป
 
ตัวอย่าง Screen shot สคริปในหนังสือ
:: การติดตั้งให้เครื่องเป็น Mail Server สามารถส่งเมล์ภายในองค์กรได้

 :: ทำแบบฟอร์มพร้อมระบบส่งเมล์ที่สามารถคลิกเลือกแนบไฟล์ได้, ลบเอาไฟล์แนบออกไปได้ เช่นเดียวกับระบบ hotmail, yahoo หรือระบบส่งเมล์ทั่วไป

 :: เปิดเช็คเมล์ที่ส่งมา ก็จะพบกับไฟล์แนบ Attachment