สร้างเวบเพจด้วย PHP ฉบับประยุกต์เล่ม 2  

 ราคาปก 205 บาท
หนา 266 หน้า
ISBN 974-90178-6-2
 • หลักการทำงานและคำสั่งต่างๆ ของ POP3 Protocol
 • การติดตั้ง POP3 Server บน Linux
 • การติดตั้งโมดูลไลบรารี IMAP สำหรับ PHP
 • การใช้งานฟังก์ชั่น IMAP เปิดเมล์บ๊อกซ์
 • เวบเบสอีเมล์ที่มีคุณสมบัติ...
  • สามารถ Login และจำ user ไว้ในเครื่องได้ (remember login)
  • เน้นแยกชัดเจนระหว่างอีเมล์ที่เปิดอ่านแล้วและยังไม่ได้เปิดอ่าน
  • ดาวน์โหลดไฟล์ Attachments ทุกชนิดที่มากับอีเมล์ได้
  • กรณี Attachment เป็นรูปภาพ จะแสดงรูปภาพต่อท้ายเนื้อจดหมาย
  • แยกตู้เก็บจดหมาย inbox, sent box, ถังขยะ และสามารถกู้เมล์จากถังขยะกลับคืนมาได้อีก
  • เปลี่ยนข้อความ url, ftp, email address ให้เป็นลิงค์อัตโนมัติ
  • แจ้งเตือนกรณีที่ขนาดเมล์บ๊อกซ์เกินโควต้า
  • มีระบบเก็บคำลงท้าย (Signature)
 • หลักการเขียนสคริปเช็คโดเมนไทย .th และโดเมนสากลต่างๆ
 • เทคนิคอัพโหลดไฟล์โดยไม่ต้องใช้ฟอร์ม (ไม่ต้องคลิก Browse เลือกไฟล์ , ไม่ต้องคลิก submit)
 
ตัวอย่าง Screen shot สคริปในหนังสือ
:: หน้าจอ Login สามารถคลิกให้จำ user ไว้ในเครื่องได้

 :: หน้า Inbox สามารถแยกสีเมล์ที่เปิดอ่านแล้ว และที่ยังไม่ได้เปิดอ่านได้

 :: เปิดเมล์ที่ส่งมาจาก hotmail พร้อม Attachment (มีลิงค์สามารถดาวน์โหลดได้)